Kontakt:
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
IČO: 63913950
tel.: 602 424 599
tylnetolice@seznam.cz


2020


V roce 2020 oslaví náš spolek 137 let aktivního působení v ochotnickém divadle.


 

www.netolice.cz
www.muzeumnetolice.cz

19. divadelní léto 2010 - zahrada zámku Kratochvíle

2010

Režie: Miroslav Mikeš

rok 2010
datum den hra

místo konání

2.7. pátek Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
3.7. sobota Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
4.7. neděle Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
5.7. pondělí Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
6.7. úterý Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
9.7. pátek Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
10.7. sobota Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
11.7. neděle Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
16.7. pátek Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
17.7. sobota Posezení s panem Hašlerem Tažovice
17.7. sobota Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
18.7. neděle Děvče z přístavu zahrada zámku Kratochvíle
30.7. pátek Děvče z přístavu lesní zahrada Vadkov 20 hod.
31.7. sobota Posezení s panem Hašlerem Kubova Huť - parní vlak
31.7. sobota Děvče z přístavu lesní zahrada Vadkov 20 hod.
1.8. neděle Posezení s panem Hašlerem lesní zahrada Vadkov 20 hod.
6.8. pátek Děvče z přístavu náves Hlavatce 20 hod.
23.10. sobota Děvče z přístavu Čičenice - Hospoda 16 hod.
3.11. středa Děvče z přístavu Prachatice -divadlo 17 hod.
6.11. sobota Pásmo písní

Malovice

Činnost Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice v roce 2010

*10.2. na pomoc obětem zemětřesení v Haiti odesláno 5.000,- Kč

*sobota 1.5. – vítání parního vláčku Peklík v Netolicích, odjezd do Dívčic, zpěv+harmoniky a jízda vláčkem zpět

*18.6. Staropražské písničky ve Středověké krčmě v Husinci

*XIX.divadelní léto na zámku Kratochvíle – veselohra s písničkami „Děvče z přístavu“ ve dnech 2.,3.,4.,5.,6.,9.,10.,11.,16. a 18.7. 

*17.7. pásmo staropražských písniček na slavnostech v Tažovicích

*Divadlo Vadkov o.s. – „Děvče z přístavu“ ve dnech 30. a 31.7.,
„Posezení s panem Hašlerem“ 1.8.

*“Šumavské léto s párou“ Kubova Huť - vítání parního vláčku s harmonikou a    písničkami 31.7.

*náves Hlavatce – „Děvče z přístavu“ 6.8.

*sál hospody Čičenice „Děvče z přístavu“ 23.10.

*městské divadlo Prachatice „Děvče z přístavu“  3.11.

*Slavnosti plodů Malovice – „Staropražské písničky“ 6.11.

*20.11. první čtená zkouška na XX.divadelní léto 2011 „Zuzana Vojířová“

*obec Malovice – „Staropražské písničky“ pro seniory 10.12.

*od srpna do listopadu probíhalo fotografování na výstavu „Příběh posledního Rožmberka“, která bude v květnu 2011 otevřena v Muzeu JUDr.O.Kudrny v Netolicích (fotografie Václava Maliny ze hry „Zuzana Vojířová“)

zapati baza