Kontakt:
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
IČO: 63913950
tel.: 602 424 599
tylnetolice@seznam.cz


2019


V roce 2019 oslaví náš spolek 136 let aktivního působení v ochotnickém divadle.


 

www.netolice.cz
www.muzeumnetolice.cz

6. divadelní léto 1997 - zahrada zámku Kratochvíle

Jak se mlynáři se strašidly potýkali

zapati baza